ים של אפשרויות

תוכן העיניינים כדי לבנות את תכנית העבודה בהיסטוריה רצוי לתכנן את הדגשים ואת אמצעי ההוראה לגבי כל נושא.

לפניכם מצגות, סרטונים אינטראקטיביים מבדקים לסיכום ודפי עבודה להדפסה בנושאי הלימוד השונים.

יש אפשרות ליצור איתי קשר לשם ייעוץ והזמנה של פעילויות נוספות לבחירתכם.

התכנים מאורגנים לפי סוג הפעילות ולפי התקופות ההיסטוריות.

מצורפת לפניכם טבלה של התכנים המאורגנים לפי נושאי הלימוד, ובכך מאפשרים תכנון של תכנית ההוראה על סמך המשאבים המופיעים כאן.