היסטוריה לכיתה ו' יסודי

מסע בזמן - למידה חווייתית ומשמעותית, הכוללת היכרות מעמיקה ורחבה עם עולמם של האתונאים. צאו לדרך

פעילות אינטראקטיבית על יון הקלאסית

רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.