רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.

תקופת בית שני: ממדינת מקדש לעם הספר

פרושים איסיים וצדוקים.  זרמים דתיים בחברה היהודית

ציר זמן בית שני.


רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.


תקופת ימי הביניים: מפגש 3 הדתות המונותאיסטיות

הקמת מוסד הכנסייה הקתולית: מדת נרדפת לדת שלטת. - דף סיכום

לידת האסלאם והאימפריה המוסלמית - מבחן סיכום

האמפרייה העבאסית ויחסה לנוצרים וליהודים  - עבודה עצמית 

אחוזה ועיר בימי הביניים הפיאודליים באירופה - מבחן סיכום

מסעות הצלב, עימות פוליטי ודתי - עבודה עצמית

ספרד בימי הביניים - עבודה עצמית


העת החדשה - מהפכות רעיוניות

המגפה השחורה, במעבר מימי הביניים לעת החדשה. משימת חקר.

המצאת הדפוס כמהפכהמשימות בנושא השפעת הדפוס 

מהו הומניזם, מאמר לקריאה

מאפייני הרנסנס - דף השוואת מאפייני התפיסה של ימי הביניים והרנסנס

מהפכות חברתיות כלכליות - דף סיכום והשוואה בין הסוציאליזם לקומוניזם

תהליך איחוד גרמניה - הכנה לעבודת חקר על מדיניותו של ביסמרק

הרצל והציונות- סיכום הנושא


המאה ה-20

"המלחמה הגדולה", מלחמת העולם ה-1: 

מקורות ראשוניים על חוויית המלחמה.

אירופה בין 2 מלחמות עולם 

האידיאולוגיה הנאצית בכלי התעמולה להמונים.

המהפכה הקומוניסטית בברית המועצות.

המשחקים האולימפיים במשטרים טוטליטריים

היודנראט  - יהודים מול יהודים מול גרמניה הנאצית.

אירועי ליל הבדולח. נורת האזהרה האחרונה של יהודי גרמניה בשנים 1933-1939.

ועידת ואנזה, הפתרון הסופי.


רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.