מבדקים ופעילויות לחזרה על החומר

רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.

משחקי טריוויה 

1. ימי בית שני: ממדינת מקדש לעם הספר

משחק מסכם על תקופת שיבת ציון - לעוף על המיליון

2. חידון פאזל בנושא החברה הפיאודלית

3. חידון מסכם - ימי הביניים (מבחר נושאים)

4. מצא את האתר: פעילות היכרות עם מפת הים התיכון בימי הביניים - מפגש תרבותי של יהדות, נצרות ואסלאם

5. חידון מסכם הלאומיות באירופה ומאפייניה. מבדק כרטיסיות

6. מלחמת העולם ה-1 - משחק לוח טריוויה לסיכום הלימוד על המלחמה.

משחק לצוותי לימוד או לכיתה במליאה.

7. מבדק כרטיסיות, שאלות ותשובות - מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית 1933-1939 


רצוי לפתוח באמצעות לחצן ימני, ב'פתח קישור בכרטיסיה  חדשה.