מה חדש ?


ביחידת דפי העבודה:

דף מקורות ראשוניים על חוויית הלחימה במלחמת העולם ה-1

ביחידות הנושאיות:

פעילות חקר בנושא המהפכה התעשייתית, יחידה שלמה הכוללת את כל מרכיבי הנושא וכיווני חקר נוספים.

פעילות חקר והעמקה על מנהיגותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין בתקופות שונות בחיי העם והמדינה

ביחידת מבדקים ומשחקי חזרה:

פעילות מהנה ומסכמת נושא. משחק לעוף על המיליון בנושא "ימי שיבת ציון"

ביחידת פעילויות אינטראקטיביות:

תרגיל להיסטוריון המתחילמשימת חקר להתחלת הלמידה על ההיסטוריה ותקופותיה, שאלות היסטוריות ומקורות ראשוניים. המשימה מתייחסת לתמונה ולצילום של מאורע היסטורי כאמצעי ראשוני להעלאת הסקרנות וכישורי החקר בהיסטוריה.