פעילויות אינטראקטיביות, מסעות וחידונים חדש! חדש! חדש!


תמונות מספרותתרגיל חקר לתחילת הלימוד על אירועים, דמויות, תקופות, מקורות היסטוריים וכל מה שניתן לחקור באמצעות התבוננות בתמונה. משימה בקבוצות למידה לפיתוח מיומנויות של עבודת צוות ולהעלאת העניין בהיסטוריה.

בואו נכיר את מצדה - מי חי, מי בנה ומה עלה בגורל המסתתרים בה?

פעילות אינטראקטיבית במסתורי הר מצדה.

אנשי הרנסנס - משחק מסע בזמן וחידות עם ספינת סוחרים פורטוגזים אל הודו והעולם החדש. 

(משחק כרטיסיות כמו חדר בריחה)

מסע עם סוחרים פורטוגזים ספינות מסחר, הרפתקה אינטראקטיבית , מומלץ לסיכום הנושא לאחר הגדרת משימות קריאה והיכרות עם הנושא.(מעובד על בסיס האתר: http://www.learner.org/interactives/renaissance/index.ht

המהפכה הצרפתית - האספה הלאומית והמעמד השלישי, ניתוח וחקר של כתבי הכומר ע. סיאס.מלחמת העולם ה-1: פעילות מעמיקה ומקיפה על מאפייניה השונים של המלחמה

המלחמה הגדולה בעבודת חקר ובמצגת אינטראקטיבית.

לפעילות יש משחק טריוויה תואם ב'מבדקים', לסיכום הנושא בצורה עצמאית או במליאת הכיתה.